De IJsMeulen BV, gevestigd aan Industriekade 18F, 2172 HV SASSENHEIM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De IJsMeulen BV
Industriekade 18F
2172 HV SASSENHEIM
T: 0252-830382
E: info@deijsmeulen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De IJsMeulen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over u bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij u naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: uw naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als u die heeft opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via de contact pagina.

Gegevens via contactpagina

U kan 24/7 contact opnemen met ons via de contact pagina. U kunt met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via onze facebook pagina.

We kunnen u een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek gedurende 1 maand.

Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving

Allereerst zorgen we dat onze website of app goed werkt zodat u optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan De IJsMeulen BV informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt.

We zorgen er ook voor dat De IJsMeulen BV zo relevant mogelijk is door onze winkel af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we uw zoek-, klik en koopgedrag bij De IJsMeulen BV. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Als u hierover meer wilt weten en u voorkeur wilt aanpassen verwijzen we u naar de cookieverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deijsmeulen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De IJsMeulen BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u hiervoor het contactformulier heeft ingevuld.
 • Om uw bestelling te verwerken als u een bestelling heeft gedaan
 • Voor administratieve zaken bijvoorbeeld als u een account aanmaakt.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Verkooppartners

Wanneer u via De IJsMeulen BV een bestelling plaatst bij een van onze verkooppartners, krijgt die verkooppartner uw naam en bezorgadres. Deze gegevens heeft de verkooppartner nodig om de overeenkomst die u met hem bent aangegaan te kunnen uitvoeren. Als dit voor de levering noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een bezorgafspraak te maken, krijgt de betreffende verkooppartner ook uw telefoonnummer.

Distributie- en logistieke partners

Voor het versturen van pakketten maakt De IJsmeulen gebruik van de diensten van MyParcel of Postnl. Alle informatie omtrent de gegevensverwerking is terug te vinden in de privacyverklaringen welke te vinden zijn op respectievelijk www.myparcel.nl en www.postnl.nl.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Geautomatiseerde besluitvorming

De IJsMeulen BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De IJsMeulen BV) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De IJsMeulen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maximaal 2 jaar.
 • De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 26 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. De IJsMeulen BV gebruikt functionele, analytische, voorkeur. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Functionele cookies zijn nodig om (delen) van de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies worden gebruikt om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat wij deze indien nodig kunnen verbeteren en beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruik hiervoor Google Analytics. Google houdt bij hoe u de website gebruikt en stelt rapporten op over de websiteactiviteit. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics. De gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Voorkeur cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat u geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De KoffieMeulen BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deijsmeulen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De IJsMeulen BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De IJsMeulen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deijsmeulen.com.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 2.0 – mei 2018]